עד 31/12/2018 ניתן עדיין להגיש בקשה לגילוי מרצון באופן אנונימי.

היתרון המשמעותי ביותר לנישום שמצליח לעבור בהצלחה את הליך הגילוי מרצון הוא הסרת הסיכון לכך שינוהל נגדו הליך פלילי בגלל עבירות המס שביצע. התנאים להצלחה בהליך הגילוי הם: (א) גילוי כן, מלא ובתום לב. (ב) במועד הפניה להליך גילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניינו של המבקש לרבות לגבי בן/בת זוג של המבקש וחברות בשליטתם.

חשוב לציין כי הליך גילוי מרצון אינו פוטר את הנישום ממס על ההכנסות/רווחים עליהם לא דיווח כדין. במסגרת הליך הגילוי מרצון מוסדר הדיווח ומבוצע תשלום המס.

עבירות מס הן עבירות מקור לפי חוק הלבנת הון ולכן העבריין חשוף להליכי אכיפה של חילוט רכוש, כספים, חשבונות בנק וסנקציות אזרחיות ופליליות נוספות.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.