כנגד הנישום ניתן פסק דין בבית משפט מחוזי בו נדחה ערעורו על השומות, כך שחוב המס של הנישום לרשות המסים הפך לחוב פסוק. הנישום הגיש ערעור לבית המשפט העליון.

שאלה ראשונה: האם רשות המסים רשאית לנהל הליכי אכיפת גבייה, באמצעות פקודת המסים (גבייה) בנוגע לחוב המס נשוא פסק הדין?

שאלה שנייה: במידה ורשות המס הטילה עיקולים על נכסיו של הנישום בגין חובות המס האם קיימת אפשרות לבטל עיקולים אלה?

שאלות אלה נדונו במסגרת בקשה לסעד זמני בערעור בע”א 3022/17 ציון מזרחי נ. מנהל מע”מ חיפה (להלן : “תיק מזרחי”).

בשאלה הראשונה נפסק כי בעל דין אשר זכה בהליך משפטי זכאי ליהנות מפירות זכייתו. ככלל אין בהגשת ערוער כשלעצמה כדי להביא לעיכוב ביצוע פסק הדין. לפיכך, רשאית הייתה רשות המסים לנקוט בהליכי אכיפה כדי לגבות את החוב המגיע לה (פרי זכייתה).

בשאלה השנייה נפסק כי ישנם מקרים בהם יש לעכב את ביצוע פסק הדין, דהיינו לעכב את הליכי גביית חוב המס עד להכרעה בערעור. עיכוב הביצוע עשויי להינתן לאחר בחינתן של 2 שאלות: (א) האם סיכויי הערעור טובים? (ב) האם מאזן הנוחות נוטה לטובת מבקש הסעד הזמני? היקפו של עיכוב הביצוע תלוי בעוצמת התשובות ל- 2 שאלות אלה.

בתיק מזרחי נקבע כי מבלי לקבוע מסמרות בשאלת סיכויי הערעור הוחלט על ביטול העיקול על חשבון הבנק של הנישום – וזאת לאור מאזן הנוחות, כאשר מנגד שאר העיקולים שהוטלו על נכסי הנישום/החייב נשארו בתוקף.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.