עילת תביעה מסוג “התנכלות תעסוקתית”, “התעמרות בעבודה”, העסקה פוגענית” מקנה הגנה משפטית לעבוד אשר מוצא את עצמו פגוע במקום עבודתו: מתנאי העבודה, מהממונים עליו, מחבריו לעבודה. כיום אין בישראל חוק בנושא. אף על פי כן בפסיקה  נקבע כי אין מניעה מהגשת תביעות בעילה זו, כי ניתן לפסוק פיצוי לנפגעים ממנה וכי אין לדחות תביעות מסוג זה על הסף. יש לבחון את התשתית העובדתי בכל תביעה לגופה, לבחון באיזה אופן באה הפגיעה לידי ביטוי ומשך הזמן של הפגיעה.

סעש (ת”א) 53849-07-15 יעל וייס נ’ רוקונט אלקטרוניקה בע”מ

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.