בקרקע עליה בנוי מבנה בוצע שינוי תוכנית באופן שמאפשר להרוס את המבנה הישן (המבנה) ולהקים תחתיו מגדל בן 24 קומות (המגדל). בנוגע לאחת הדירות במבנה נחתם הסכם חכירה ל- 999 שנה. השאלה היא מה הוא הנתח לו זכאים בעלי זכות החכירה במגדל. חלופה ראשונה היא לקבל את שטח דירתם הנוכחית בבניין החדש. החלופה השנייה היא לקבל מטרים במגדל בהתאם לחלקם היחסי, במטרים, במבנה. בית המשפט העליון דן בסוגיית היקף הזכויות אותו מעניק הסכם החכירה. האם זכויות אלה שקולות לבעלות? בהמ”ש העליון קבע כי הסכם החכירה הוא שיקבע את טיב והיקף הזכויות המגיעות לחוכרים. במקרה הנדון נקבע כי הסכם החכירה לא העניק לחוכרים נתח כלשהו בזכויות בנייה עתידיות.

ע”א 297/16 ציונה שלוסבר ואח’ נ’ יפה הוד ואח’.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.