לאחרונה נקבע בביהמ”ש בקריות, במסגרת בקשה לביצוע שני שיקים שלא כובדו בסכום כולל 3,100 ₪ אשר הוגשו ע”י הגננת כנגד אם לילד, כי הגננת הפרה את ההסכם בין הצדדים באופן יסודי .

שני השיקים שנחתמו ע”י האם ונרשמו לפקודת המשפחתון שבבעלות הגננת בוטלו ע”י האם, ואחרי שהגננת הגישה בקשה לביצועם נפתח כנגד האם תיק הוצל”פ לצורך גביית הכסף, האם הגישה התנגדות לבקשת הביצוע בטענה שהוציאה את הילד מהגן באופן מיידי מאחר שהמצלמות אשר הגננת התחייבה כי יפעלו אונליין הפסיקו לפעול והיא חששה לשלומו של בנה שכבר חווה התעללות בגן הקודם.

הרשם הבכיר אשר דן בהתנגדות לבקשת ביצוע השטר החליט לכבדה ולקבלה, לאחר שקבע כי הפרת התחייבותה של הגננת להפעיל מערכת מצלמות בגן מהווה הפרה יסודית של הסכם התקשרות בין הצדדים, הוא דחה את בקשת הגננת לביצוע השיקים והורה על סגירת תיק ההוצל”פ .

השופט נמק כי ההתקשרות כללה שני תנאים מהותיים האחד התחייבותה של הגננת לחבר את המצלמות ולאפשר להורים לצפות במה שמתרחש בגן בזמן אמת והשני להודיע חודשיים מראש על הוצאת הילד מהגן.

מאחר שלא ניתנה להורים אפשרות להתחבר למצלמות , הגננת הפרה באופן יסודי את תנאי החוזה, הפרה זו של ההסכם מאפשרת להורים להוציא את הילד מהגן  מיידית מבלי למסור הודעה מוקדמת של 60 ימים לגננת זאת בשל האפשרות לחשוף הילד להתעללות במהלך ה 60 ימים .

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.