עובד שעבד אצל מעביד שנתיים הגיש תביעה לבית הדין לעבודה עבור גמול שעות נוספות אותן, לשיטתו, לא קיבל במסגרת תלושי השכר במהלך עבודתו. בעת בירור העובדתו התגלה כי בחלק מהימים העובד עבד שעות נוספות ובחלקם לא השלים את מלוא השעות של יום העבודה.

השאלה היא: האם לצורך חישוב הסכום המגיע לעובד עבור שעות נוספות ניתן לקזז את שעות החוסר? האם “הקיזוז הפנימי” בין העודף החוסר אפשרי על בסיס שבועי בלבד? חודשי בלבד? או שניתן לבצע קיזוז גם בין חודשים?

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי קיזוז בין שעות עודף לחוסר יעשה תוך מתן “ערך שעה” הולם לשעות הנוספות (בהתאם לסעיף 5 לחוק הגנת השכר) ולא קיזוז טכני של כמות שעות. בנוסף נקבע כי הקיזוז מותר על בסיס חודשי. לא ניתן לבצע קיזוז שעות חוסר בחודש פלוני משעות נוספות של חודש אחר.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.