אדם פרסם לשון הרע בכוונה לפגוע בנפגע.
הנפגע הגיש נגדו תביעה אזרחית בבית המשפט.
הנפגע אף שוקל להגיש נגד המפרסם קובלנה פלילית.
האם טענת הפוגע – “אמת בפרסום” או “אמת דיברתי” יכולה להיות לו הגנה טובה במשפט האזרחי והאזרחי?
טענה הגנה “אמת בפרסום” עשויה לסייע לפוגע להתגונן במידה ובמקרה שלו מתקיימים שני תנאים מצטברים:
התנאי הראשון הוא “שהדבר” שפורסם הוא אמת. הכוונה לדברי אמת באופן אובייקטיבי, על פי המובן הטבעי והרגיל של המילים בעיני הקורא הסביר. הפוגע הוא זה שצריך להוכיח כי “הדברים” הם אמת. כך עליו להביא בפני בית המשפט “עובדות” שיוכיחו את האמת…ואין זה מספיק שהפוגע סבר כי “הדברים” הם אמת.
התנאי השני הוא שהיה בפרסום “הדבר” עניין ציבורי. מתי ייחשב העניין לציבורי? בישראל נפסק כי עניין שיש לציבור תועלת בידיעתו, בין אם לשם גיבוש דעה ואם לשם שיפור החיים – ייחשב לעניין ציבורי.
כך, פרסום “דבר לשון הרע” עלול “לסבח” את המפרסם בהליכים אזרחיים ופליליים והכרת תוכנן המדויק של ההגנות שמעניק החוק הוא MUST.

משרדנו, קנטור ושות’ Cantor Law & Associates מייצג בתיקי לשון הרע.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.