חוק הירושה קובע כי צוואה יכולה “ללבוש” 4 צורות:

  1. בכתב יד – אדם כותב צוואה בעצמו, רושם תאריך וחותם על המסמך.
  2. בעל פה – אדם העומד בפני המוות יכול לצוות בעל פה בפני 2 עדים המבינים את שפתו.
  3. בעדים – מסמך ערוך בכתב הנושא את תאריך יום החתימה, אשר המצווה חותם עליו בפני 2 עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים נדרשים לאשר, בחתימתם על גבי מסמך הצוואה, כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו וחתם בפניהם.
  4. צוואה בפני רשות – יכולה להתבצע בדרך של אמירת דברי הצוואה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי בעלי התפקידים המוזכרים לעיל.

צורות הצוואה השכיחות ביותר הן צוואה בעדים וצוואה בפני רשות.

צוואה בפני רשות יכולה להתבצע באמצעות נוטריון (עורך דין שהוסמך כנוטריון) אשר מעמדו לעניין אישור הצוואה זהה לזה של שופט.

מדוע חשוב לערוך צוואה בסיוע איש מקצוע? כיון שצוואה שנערכה בניגוד להוראות החוק תהפוך לחסרת תוקף משפטי ברגע האמת.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.