ביום 06.02.2018 אישרה ועדת חוקה, חוקה ומשפט את הצעת החוק. דיני חדלות הפירעון מעוגנים, נכון להיום, בשלושה חוקים: . פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות וחוק ההוצאה לפועל.  החוק החדש נועד לקדם, בין היתר, את המטרות הבאות: א. שיפור מעמדם של הנושים הקטנים וזאת על ידי צמצום סוגי והיקפי החובות שזוכים היום לעדיפות (אותם משלמים ראשונים מקופת החייב) כך שהיתרה ממנה יכולים להיפרע הנושים הרגילים תגדל. ב. שיקום חייבים וזאת על ידי תחימת פרק הזמן להליך חדלות הפירעון ל- 4 שנים. ג. מאבק ברמאים – על ידי הענקת סמכויות אכיפה פליליות לכונס הנכסים הרשמי. כאמור החוק טרם נכנס לתוקף.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.