בהתאם לדין האמריקאי תושבי ישראל רשאים לייסד בארה”ב ישות משפטית מסוג LLC.

LIMITED LIABILITY COMPANY.

כיצד משלמת LLC מס על הכנסותיה בארה”ב?

חלופה א – LLC מבקש להיחשב לשקופה לצורך מס ואז החיוב במס על הכנסותיה הוא בהתאם לשיעור המס החלים על בעלי הזכויות בה. זה המקום לציין כי תאגיד מסוג LLC לא מנפיק מניות לבעלי הזכויות בו.

חלופה ב – LLC מבקשת לשלם מס בארה”ב כתאגיד.

מלבד תשלום המס בארה”ב יש לבחון את חבות המס בישראל ביחס לאותן הכנסות שהופקו על ידי ה- LLC.

לעניין זה 3 חלופות: חלופה א’ – ה- LLC שקוף לצורכי מס בארה”ב ובישראל. במקרה זה תושב ישראל ישלם מס בארה”ב, ישלם מס בישראל ויקבל זכיוי בישראל על המס אותו שילם בארה”ב

חלופה ב’ – ה- LLC מבקש לשלם מס כתאגיד הן בישראל והן בישראל. במקרה זה המיסוי בישראל יהיה כשל חברה זרה רגילה.

חלופה ג’ – ה- LLC מבקש להיחשב כשקוף לצורכי מס בארה”ב וחייב במס כתאגיד בישראל. במקרה זה לא יינתן זיכוי כנגד המס שחל על החברה בישראל המס ששילם היחיד בארה”ב.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.