חלוקת רכושו של הנפטר שלא ערך צוואה תעשה בהתאם להוראות חוק הירושה. הוראות סדר החלוקה שנקבעו בחוק הן:

  1. כאשר המנוח הותיר בן זוג + ילדים או הורים – בן הזוג יורש את כל המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף כולל מכונית הנוסעים + 50% משאר העיזבון. יתרת 50% מהעיזבון מחולקת בין הילדים וההורים. הילדים קודמים להורים בחלוקה. החלוקה בין הילדים לבין עצמם תעשה שווה בשווה. בדומה גם לגבי ההורים.
  2. כאשר המנוח הותיר בן זוג, לא הותיר ילדים או הורים אך יש לו אחים ו/או אחיינים ו/או הורי הורים – בן הזוג יורש את כל המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף כולל מכונית הנוסעים. במידה ובני הזוג היו נשואים במשך 3 שנים ומעלה בן הזוג יורש גם את חלקו של המנוח בדירת המגורים של בני הזוג. בנוסף בן הזוג יורש 2/3 משאר הרכוש ובני משפחתו יורשים 1/3.
  3. כאשר המנוח הותיר בן זוג ולא הותיר בני משפחה כגון ילדים, נכדים, הורים, אחים, אחיינים הורי הורים  – בן הזוג יורש את מלוא העיזבון.
  4. כאשר המנוח לא הותיר בן זוג – יחולק הרכוש באופן שווה בין ילדיו ונכדיו ובהעדרם בין הוריו.
  5. כאשר המנוח לא הותיר ילדים, נכדים או הורים – יחולק הרכוש בין הוריו בחלקים שווים.
  6. כאשר למנוח אין קרובי משפחה – ילדים וצאציהם, הורים וצאציהם, הורי הורים וצאציהם – עובר הרכוש כולו לידי המדינה.
כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.