חלקה עליה בנוי בית משותף יכולה להיות בעלת פוטנציאל לבנייה נוספת מתוקף זכויות בנייה שטרם נוצלו במסגרת תוכנית קיימת או כתוצאה מהגדלת זכויות בנייה מכוח תוכנית חדשה.

השאלה היא כיצד מתחלקת הבעלות בזכויות הבנייה הקיימות או העתידיות? כיצד תתחלק הבעלות בשטחים/מ”ר החדשים שיבנו מתוקף זכויות אלה? (הכוונה היא לחלוקה בין בעלי הדירות/משרדים/מחסים/חנויות בבית המשותף הקיים)

בתי המשפט פסקו כי זכויות בנייה אינן נכללות בהגדרה רכוש משותף לפי חוק המקרקעין. יחד עם זאת נפסק כי אין חולק כי מדובר בזכויות שלהן ערך כלכלי, אשר מהוות נכס בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות בבית המשותף.

עוד פסקו בתי המשפט כי חלקו של כל בעל זכויות, באחת מתתי החלקות, באחוזי הבניה של החלקה, צריך להיגזר מחלקו ברכוש המשותף המשקף את חלקו במקרקעין המשותפים. לאחר רישום צו הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים יכול בעל זכויות של כל תת חלקה לדעת על חלקו בזכויות הבניה (שאמור להיגזר מהחלק ברכוש המשותף הצמוד לתת חלקה אותה רכש).

 

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.