העובד הועסק כאיש מכירות. העובד חתם על הסכם עבודה אישי שכלל נספח ובו התחייבות לשמירת סודות המעסיק. העובד סיים את עבודתו אצל המעסיק, עבר לעבוד בחברה מתחרה ופנה ללקוחות בהם טיפל עת עבד אצל המעסיק הקודם. המעסיק הקודם פנה לבית הדין בבקשה לצו מניעה שיאסור על על העובד מלפנות ללקוחות.

בית הדין קבע כי יש להבחין בין רשימה שמית של לקוחות אותה יכול כל אדם למצוא בקלות באתרי מידע, לבין רשימת “פרופילים עסקיים” של לקוחות הכוללת את אותו “מידע שמעבר”. “פרופיל עסקי” זה עשוי להוות לכאורה סוד ככל שהוא מעניק יתרון עסקי לבעליו, והוא אינו נחלת הכלל. שימוש העבוד לשעבר בנתוני פרופיל אלה, עשוי להוות לכאורה גזל סוד מסחרי.

בית הדין נתן צו המונע מן העובד לשעבר לפנות ללקוחות לתקופה קצובה.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.