חומרים מקצועיים

חומרים מקצועיים בנושא: מיסים

כיצד מחשבים את הארנונה על נכס ריק?

פקודת העיריות קובעת כי יש לשלם ארנונה גם על נכס ריק. בפסיקה נקבע כי החיוב ייעשה בהתאם לסיוג הזול ביותר מבין השימושים המותרים לפי דין. השאלה שהתעוררה לאחרונה היא האם מגוון השימושים המותרים צריך להיגזר מהיתר הבנייה שניתן למבנה או...

חיוב במס בישראל על הכנסות חברת LLC

בהתאם לדין האמריקאי תושבי ישראל רשאים לייסד בארה”ב ישות משפטית מסוג LLC. LIMITED LIABILITY COMPANY. כיצד משלמת LLC מס על הכנסותיה בארה”ב? חלופה א – LLC מבקש להיחשב לשקופה לצורך מס ואז החיוב במס על הכנסותיה הוא בהתאם לשיעור המס...

גילוי מרצון אנונימי – האם אפשר להגיש?

עד 31/12/2018 ניתן עדיין להגיש בקשה לגילוי מרצון באופן אנונימי. היתרון המשמעותי ביותר לנישום שמצליח לעבור בהצלחה את הליך הגילוי מרצון הוא הסרת הסיכון לכך שינוהל נגדו הליך פלילי בגלל עבירות המס שביצע. התנאים להצלחה בהליך הגילוי הם: (א) גילוי...
עוד מאמרים בנושא מיסים...

האם מכירת מניות באיגוד מקרקעין ע”י מי שאינו עוסק חייבת במע”מ?

כאשר מוכר המניות הוא אדם שאינו “עוסק” והקונה גם כן אינו “עוסק” כהגדרתם בחוק מע”מ העסקה לא חייבת במע”מ אלא אם הקונה הוא מלכ”ר או מוסד כספי. כאשר המוכר אינו “עוסק” והקונה הוא “עוסק” אשר עיסוקו השוטף כולל קנייה ומכירה...

הכרה במס תשומות ללא חשבוניות בשומה לפי מיטב השפיטה לבית בושת?

מנהל מע”מ החליט לערוך שומה לפי מיטב השפיטה “לעסק” שנוהל ברחוב המסגר. נערך חישוב של מס העסקאות שהועלם ונקבע הסכום לתשלום וזאת על בסיס מספר החדרים, מספר המשמרות ומחיר השירות ללקוח. שאלה – האם על המנהל לכלול בתחשיב גם את...

תשלום כופר בעבירות מס: מתי מבקשים? כדאי לבקש?

פקודת מס הכנסה (בסעיף 221) וחוק מע"מ (בסעיף 121) קובעים כי אדם החשוד בביצוע עבירה או הנאשם בביצוע עבירה (כבר הוגש נגדו כתב אישום) רשאים לבקש לשלם כופר כסף כנגד הפסקת כל ההליכים המשפטיים, לעניין העבירה, נגדם. הבקשה לתשלום כופר...

חומרים מקצועיים בנושא: גבייה

האם מותר לבטל שיקים בגלל הפרת חוזה?

לאחרונה נקבע בביהמ”ש בקריות, במסגרת בקשה לביצוע שני שיקים שלא כובדו בסכום כולל 3,100 ₪ אשר הוגשו ע”י הגננת כנגד אם לילד, כי הגננת הפרה את ההסכם בין הצדדים באופן יסודי . שני השיקים שנחתמו ע”י האם ונרשמו לפקודת המשפחתון...

קיזוז חובות – מתי מותר?

מכוח חוק החוזים (חלק כללי) התשל”ג – 1973 ניתן לבצע קיזוז חיובים (חובות). סעיף 53 קובע את הכללים לביצוע קיזוזים. סעיף 61 קובע כי הוראות חוק החוזים יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון. המשמעות היא שקיזוז חיובים אפשרי...

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אושר לקריאה שנייה ושלישית

ביום 06.02.2018 אישרה ועדת חוקה, חוקה ומשפט את הצעת החוק. דיני חדלות הפירעון מעוגנים, נכון להיום, בשלושה חוקים: . פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות וחוק ההוצאה לפועל.  החוק החדש נועד לקדם, בין היתר, את המטרות הבאות: א. שיפור מעמדם של...
עוד מאמרים בנושא גבייה...

האם כישלון תמורה בין צדדים קרובים לשטר פוגע בזכותו של צד ג’ על פי שטר?

פקודת השטרות [נוסח חדש] מעניק הגנה רחבה במיוחד למי שעומד בהגדרה אוחז כשורה, כך שטענות כישלון תמורה (לא סיפקת לי את המוצר) בין מושך השטר (מי שהכין את השיק) לבין הנפרע (מי שהשיק ערוך לפקודתו) לא פוגמת בזכות של אוחז...

האם נפרע יכול להיות אוחז כשורה?

בית המשפט העליון בע"א 1886/97 נתן תשובה חיובית לשאלה. מקרה: מרדכי חתם על שיק, מסר אותו להמן מבלי למלא את שם הנפרע. המן רשם בשיק את השם אסתר ומסר לה את השיק כנגד סחורה שקיבל ממנה. אסתר הציגה את השיק...

התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש....

חומרים מקצועיים בנושא: מקרקעין

כיצד מחשבים את הארנונה על נכס ריק?

פקודת העיריות קובעת כי יש לשלם ארנונה גם על נכס ריק. בפסיקה נקבע כי החיוב ייעשה בהתאם לסיוג הזול ביותר מבין השימושים המותרים לפי דין. השאלה שהתעוררה לאחרונה היא האם מגוון השימושים המותרים צריך להיגזר מהיתר הבנייה שניתן למבנה או...

כיצד מתחלקות זכויות בנייה שלא נוצלו בבית משותף?

חלקה עליה בנוי בית משותף יכולה להיות בעלת פוטנציאל לבנייה נוספת מתוקף זכויות בנייה שטרם נוצלו במסגרת תוכנית קיימת או כתוצאה מהגדלת זכויות בנייה מכוח תוכנית חדשה. השאלה היא כיצד מתחלקת הבעלות בזכויות הבנייה הקיימות או העתידיות? כיצד תתחלק הבעלות...

האם זכות חכירה ל- 999 שנה זהה לזכות בעלות?

בקרקע עליה בנוי מבנה בוצע שינוי תוכנית באופן שמאפשר להרוס את המבנה הישן (המבנה) ולהקים תחתיו מגדל בן 24 קומות (המגדל). בנוגע לאחת הדירות במבנה נחתם הסכם חכירה ל- 999 שנה. השאלה היא מה הוא הנתח לו זכאים בעלי זכות...
עוד מאמרים בנושא מקרקעין...

בטחונות לדמי שכירות בפרויקט פינוי בינוי

בעסקת פינוי בינוי או תמ”א הריסה במסגרתה נהרס נכס המקרקעין של הבעלים חובה לעגן בטחונות מתאימים לבטחת תשלומם של דמי השכירות. הבטחון צריך להינתן באמצעות ערבות בנקאית אוטונומית הניתן למימוש מיידי וללא תנאי. סכום הערבות צריך להבטיח את תשלומם של...

מכירת דירה, קנית דירה או נכס כגון שטח אדמה

עסקת נדל”ן, כגון קניית דירה או מכירת דירה, זו בדרך כלל העסקה הגדולה והיקרה ביותר בחייו של כל אדם , מדובר בדרך כלל בעסקה בשווי של מיליונים, בדרך כלל מדובר במקום מגוריו של האדם הרוכש או המוכר מה שהופך את...

מקרקעין הלכה למעשה

עסקת נדל”ן, כגון קניית דירה או מכירת דירה, זו בדרך כלל העסקה הגדולה והיקרה ביותר בחייו של כל אדם , מדובר בדרך כלל בעסקה בשווי של מיליונים, בדרך כלל מדובר במקום מגוריו של האדם הרוכש או המוכר מה שהופך את...

חומרים מקצועיים בנושא: נזיקין

הגנת “אמת בפרסום” לפי חוק לשון הרע

אדם פרסם לשון הרע בכוונה לפגוע בנפגע.הנפגע הגיש נגדו תביעה אזרחית בבית המשפט.הנפגע אף שוקל להגיש נגד המפרסם קובלנה פלילית.האם טענת הפוגע – “אמת בפרסום” או “אמת דיברתי” יכולה להיות לו הגנה טובה במשפט האזרחי והאזרחי?טענה הגנה “אמת בפרסום” עשויה...

האם פרסום לשון הרע מחייב תמיד בתשלום פיצויים?

אדם קיבל טיפולים רפואיים בתחום רפואת העיניים לצורך שיפור הראיה. במשך כחודש אחרי הטיפולים המשיך לחוש כאבים, פקד את המרפאה אך לא קיבל את הטיפול והיחס המגיע לו לשיטתו. מאוחר יותר פרסם בפייסבוק באריכות את קורות הטיפול, תלונותיו ואת מסקנתו...

פיצויים לתלמידה על נזק שנגרם ביציאה מבית הספר

תלמידה בכתה ב’ בבית ספר בצפון הארץ נפצעה בראשה בעת יציאתה מהשער הראשי של בית הספר. ע”פ עובדות התביעה, לאחר צלצול הפעמון בתום יום הלימודים רצו התלמידים לכיוון שער יציאה קטן וצר, תלמיד אחד דחף את התובעת תוך כדי יציאתה,...

חומרים מקצועיים בנושא: דיני עבודה

תוקפו של הסכם לשמירת סודיות בין עובד למעביד

העובד הועסק כאיש מכירות. העובד חתם על הסכם עבודה אישי שכלל נספח ובו התחייבות לשמירת סודות המעסיק. העובד סיים את עבודתו אצל המעסיק, עבר לעבוד בחברה מתחרה ופנה ללקוחות בהם טיפל עת עבד אצל המעסיק הקודם. המעסיק הקודם פנה לבית...

האם ניתן לקזז בין שעות חוסר לשעות נוספות?

עובד שעבד אצל מעביד שנתיים הגיש תביעה לבית הדין לעבודה עבור גמול שעות נוספות אותן, לשיטתו, לא קיבל במסגרת תלושי השכר במהלך עבודתו. בעת בירור העובדתו התגלה כי בחלק מהימים העובד עבד שעות נוספות ובחלקם לא השלים את מלוא השעות...

האם התעמרות תעסוקתית / התעמרות בעבודה היא עילת תביעה?

עילת תביעה מסוג “התנכלות תעסוקתית”, “התעמרות בעבודה”, העסקה פוגענית” מקנה הגנה משפטית לעבוד אשר מוצא את עצמו פגוע במקום עבודתו: מתנאי העבודה, מהממונים עליו, מחבריו לעבודה. כיום אין בישראל חוק בנושא. אף על פי כן בפסיקה  נקבע כי אין מניעה...
עוד מאמרים בנושא דיני עבודה...

חישוב השכר הקובע לפיצויי פיטורים למי ששכרם כולל עמלות מכירה

רכיבי השכר שיובאו בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורין נקבעו בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותם כפיטורים. תקנה 1 לתקנות קבועת כי הרכיבים שיובאו בחשבון הם: שכר, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית....

חומרים מקצועיים בנושא: ירושה וצוואה

חוק הירושה מגביל את חופש החוזים

חוק הירושה כולל מספר הוראות חוק אשר הסכמת הצדדים, גם אם נערכה בכתב ובאופן רשמי, תהיה בטלה במפניהן. להלן מספר דוגמאות: ראובן ושמעון אחים. לוי הוא אביהם. ראובן חייב 500,000$ לשמעון. כדי להבטיח את פירעון החוב חותם ראובן על מסמך...

ייפוי כוח – סוגים, תוקף, מתי משתמשים?

 חוק השליחות קובע הוראות בנוגע למתן ייפוי כוח. באמצעות ייפוי הכוח רשאי שלוח לבצע פעולות משפטיות, בשמו או במקומו של השולח, כלפי צד שלישי. כל פעולה משפטיות יכולה לשמש נושא לשליחות חוץ מפעולה שלפי מהותה או על פי דין יש...

למי כדאי לערוך צוואה?

כל מי שחלוקת הרכוש אותה מציע חוק הירושה בהעדר צוואה אינה הולמת את תוכניותיו יכול לערוך צוואה על מנת לממש את רצונו. להלן מספר דוגמאות שימחישו את הפער התוצאתי בין העדר צוואה לקיומה: בני זוג בהליך גירושין – אשר טרם...
עוד מאמרים בנושא ירושה וצוואה...

הכנת צוואה – הוראות הכנה

חוק הירושה קובע כי צוואה יכולה “ללבוש” 4 צורות: בכתב יד – אדם כותב צוואה בעצמו, רושם תאריך וחותם על המסמך. בעל פה – אדם העומד בפני המוות יכול לצוות בעל פה בפני 2 עדים המבינים את שפתו. בעדים –...

חלוקת רכוש הנפטר בהעדר צוואה

חלוקת רכושו של הנפטר שלא ערך צוואה תעשה בהתאם להוראות חוק הירושה. הוראות סדר החלוקה שנקבעו בחוק הן: כאשר המנוח הותיר בן זוג + ילדים או הורים – בן הזוג יורש את כל המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף כולל מכונית...

חומרים מקצועיים בנושא: הטרדה מאיימת

הטרדה מאיימת של שכן – מה עושים?

 מחלוקות בין שכנים הנה תופעה נפוצה. לעתים הסכסוכים גולשים לכדי אלימות שפוגעת בשלוות חייו, פרטיותו, חירותו או בגופו של אדם אחר שנגדו ננקטה האלימות. הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו בנסיבות הנותנות בסיס סביר...

חומרים מקצועיים בנושא: חוזים

הסכם חתום על ידי רשות מקומית עשוי לא לחייב אותה?!

פסיקה חדשה (09.10.2018) של בהמ”ש העליון עוסקת במקרה הבא: ראש המועצה המקומית זכרון יעקב וגזבר המועצה חתמו בשם המועצה על חוזה הכולל התחייבות כלפי חברה יזמית לתמוך בתכנית – שענינה הקמת יחידות דיור במקרקעין הרשומים בבעלותה של החברה היזמית –...