חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אושר לקריאה שנייה ושלישית

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אושר לקריאה שנייה ושלישית

ביום 06.02.2018 אישרה ועדת חוקה, חוקה ומשפט את הצעת החוק. דיני חדלות הפירעון מעוגנים, נכון להיום, בשלושה חוקים: . פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות וחוק ההוצאה לפועל.  החוק החדש נועד לקדם, בין היתר, את המטרות הבאות: א. שיפור מעמדם של הנושים הקטנים וזאת על ידי צמצום סוגי והיקפי החובות שזוכים היום לעדיפות (אותם משלמים ראשונים מקופת החייב) כך שהיתרה ממנה יכולים להיפרע הנושים הרגילים תגדל. ב. שיקום חייבים וזאת על ידי תחימת פרק הזמן להליך חדלות הפירעון ל- 4 שנים. ג. מאבק ברמאים – על ידי הענקת סמכויות אכיפה פליליות לכונס הנכסים הרשמי. כאמור החוק טרם נכנס לתוקף.

האם כישלון תמורה בין צדדים קרובים לשטר פוגע בזכותו של צד ג’ על פי שטר?

האם כישלון תמורה בין צדדים קרובים לשטר פוגע בזכותו של צד ג’ על פי שטר?

פקודת השטרות [נוסח חדש] מעניק הגנה רחבה במיוחד למי שעומד בהגדרה אוחז כשורה, כך שטענות כישלון תמורה (לא סיפקת לי את המוצר) בין מושך השטר (מי שהכין את השיק) לבין הנפרע (מי שהשיק ערוך לפקודתו) לא פוגמת בזכות של אוחז כשורה. השאלה היא האם מי שעונה להגדרה אוחז זכאי גם הוא להגנה במקרה דומה? מקרה: ראובן ביקש לרכוש משמעון סחורה. ראובן הכין שיק ומסר אותו לשמעון. שמעון הסב את השטר ליעקב אלא שבהיסב כתב “שמעו” במקום שמעון. הסבת השטר משמעון ליעקב נועדה לפרוע חוב קודם של שמעון ליעקב. מאוחר למועד ההסבה, שמעון לא עמד בהתחייבותו, לא סיפק את הסחורה וראובן נתן הוראת ביטול לשיק בבנק. ניתוח: יעקב אינו אוחז כשורה כיון שההיסב אליו לא היה תקין. יעקב הוא אוחז בעד ערך. בהתאם להלכת גויסקי כאשר הוסב שטר משמעון ליעקב, ובעת ההסבה טרם התגבשה טענת כישלון התמורה של ראובן (כלפי שמעון) הרי שליעקב קיימת הגנה מפני טענת כישלון התמורה שטוען ראובן, כך שראובן יהיה חייב לפרוע את השיק ליעקב. ביום 24/11/2015 ניתן פסק דין ברע”א 8301/13 ט טריידינג קורפ נ. בנק לאומי לישראל בו בוטל הלכת גויסקי. המשמעות היא שיעקב (שאינו אוחז כשורה) לא יקבל הגנה מפני טענת כישלון התמורה של ראובן, בין אם הטענה נולדה לפני הסבת השטר ליעקב או אחרי הסבתו, כך שבמקרה שלפנינו ראובן יהיה פטור מלפרוע השטר ליעקב במידה ויוכיח כישלון תמורה.

האם נפרע יכול להיות אוחז כשורה?

האם נפרע יכול להיות אוחז כשורה?

בית המשפט העליון בע”א 1886/97 נתן תשובה חיובית לשאלה. מקרה: מרדכי חתם על שיק, מסר אותו להמן מבלי למלא את שם הנפרע. המן רשם בשיק את השם אסתר ומסר לה את השיק כנגד סחורה שקיבל ממנה. אסתר הציגה את השיק לפירעון אך הוא חולל, כיון שמרדכי ביטל אותו. אסתר הגישה תביעה כנגד מרדכי אשר טען כי המן רימה אותו ולכן אינו חייב לפרוע את השיק. האם עומדת לאסתר הגנה מכוח המעמד אוחז כשורה? ניתוח: פקודת השטרות קובעת כי תנאי לאחיזה כשורה הוא ריחוק משפטי בין הבעלים של השיק לאוחז כשורה. על פי תנאי זה נפרע, לכאורה, לא יזכה למעמד אוחז כשורה. קובע בהמ”ש כי הריחוק או הקרבה אינם נקבעים על פי צורת השטר, אלא על פי מערכת היחסים שבין הצדדים. מרדכי ואסתר ייחשבו לצדדים רחוקים לשטר אם יחסיהם המשפטיים כצדדים לשטר אינם נובעים מקשר משפטי ישיר ביניהם אלא מקשר משפטי עם אחרים – במקרה זה המן (הרשע?). במקרה שלפנינו בין מרדכי לבין אתסר אין כל קשר משפטי. הקשר הוא בין מרדכי להמן וקשר נוסף בין המן לאסתר. לפיכך, משפטית, מרדכי ואסתר יכולים להיות צדדים רחוקים ואסתר יכול לזכות במעמד אוחז כשורה.
חשוב להדגיש כי תנאי לקבלת הסטטוס אוחז כשורה על ידי אסתר היא העובדה כי השטר נמסרה לה על ידי המן כאשר שמה כבר נקוב בו. במידה והמן היה מוסר לאסתר את המסמך נשוא הדיון ללא שמה הרי שלא היה מדובר כלל בשטר – אלא במסמך. מצב דברים זה היה שולל מאסתר את מעמדה כאוחז כשורה. ראה לעניין זה עא 2010/05 שחף נ. פלדמן שם נשלל מהאוחז בשטר המעמד של אוחז כשורה כיון שהוא בעצמו השלים את שמו כנפרע בשטר.

התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט
נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן לורם איפסום דולור סיט אמט, גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.
קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף הועניב היושבב שערש שמחויט – שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.