תשלום כופר בעבירות מס: מתי מבקשים? כדאי לבקש?

תשלום כופר בעבירות מס: מתי מבקשים? כדאי לבקש?

פקודת מס הכנסה (בסעיף 221) וחוק מע”מ (בסעיף 121) קובעים כי אדם החשוד בביצוע עבירה או הנאשם בביצוע עבירה (כבר הוגש נגדו כתב אישום) רשאים לבקש לשלם כופר כסף כנגד הפסקת כל ההליכים המשפטיים, לעניין העבירה, נגדם.
הבקשה לתשלום כופר מוגשת על ידי האדם ליחידה החוקרת אשר מגבשת המלצה. הבקשה והמלצה מועברות לוועדת הכופר המוסמכת. ועדת הכופר מוסמכת לקבל החלטה בהתאם לשיקולים שונים.
את הבקשה לכופר ניתן להגיש כבר במהלך הליך החקירה, בטרם זו הסתיימה. אלא שלהגשת בקשה לכופר בשלב מוקדם מידי יכולות להיות השלכות שליליות. לדוגמא: הגשת בקשה לתשלום כופר, כבר בשלב החקירה, עשויה להוות “ראשית הודאה” בהליך הפלילי והודאה לצורך ההליך האזרחי.
החלטת ועדת כופר להטיל כופר תקבע את הסכום אותו יש לשלם. סכום הכופר עומד, בשנים האחרונות, על כ- 30% מסכום המס שלא שולם.
תשלום הכופר אינו מוחק את המעשה או המחדל שבגינו החלו ההליכים הפליליים. ועדת הכופר עשויה להתנות כופר כסף במתן התחייבות להימנע מעבירה בתוך תקופה שתיקבע ושלא תעלה על 3 שנים. צו בדבר התחייבות להימנע מעבירה יכלל במרשם הפלילי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א 1981. לפיכך פרטיו של משלם הכופר עשויים להיכלל במרשם הפלילי.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.