עסקת מקרקעין למטרה מסחרית

עסקת מכר/רכישה של נדל”ן למטרה שאינה למגורים, אלא למטרה מסחרית, עסקית, כוללת בתוכה מאפיינים הקיימים בעסקת מקרקעין בדירת מגורים, כגון: (א) בדיקת נאותות לגבי בעלי המקרקעין, זכויות הבעלים במקרקעין וכן מצבם המשפטי של המקרקעין עצמם (ב) בדיקת היבטי המס של העסקה (ג) עריכת הסכם מכר אשר מגן על האינטרסים של הלקוח (ד) מעקב אחר ביצוע הסכם המכר לרבות ייעוץ והכוונה לאופן ביצוע הפעולות על פיו (ה) רישום הזכויות במקרקעין על שם הקונה.
אך בנוסף להם, היא כוללת היבטים נוספים עליהם יש לתת את הדעת. לדוגמה, לפני ביצוע עסקה חשוב מאוד לבדוק את המצב התכנוני החל על המקרקעין, כגון השימוש המותר במקרקעין, אחוזי הבניה המותרים, כפי שאלו מוגדרים בתוכנית החלה על המקרקעין. כך למשל, קונה מעוניין לרכוש שטח במבנה לצורך הקמת משרדים והשכרתם, עשוי לגלות כי השימוש המוגדר בתכנית החלה על המקרקעין הוא למלאכה ותעשייה, שימוש אשר אינו תואם את מטרות הקונה. כמובן שקיימת בפני הקונה האפשרות התיאורטית, להגיש בקשות לשימוש חורג ו/או ליזום קידום של תכניות אשר יישנו את השימוש המותר במקרקעין אלא שהליכים אלה נמשכים חודשים ארוכים וכרוכים בעלויות משמעותיות.
כך גם, אחוזי הבנייה במקרקעין הנרכשים עשויים להיות המניע העיקרי מצדו של הקונה לרכישת המקרקעין. אלא שכאשר באחוזי בנייה עסקינן יש לבצע בדיקה יסודית האם האחוזים המיוחלים על ידי הקונה מאושרים בפועל, על פי תכנית שקיבלה תוקף.
להיבט התכנוני כמו גם להיבטים נוספים אותם יש לבחון לעומק בטרם ביצוע העסקה, עלולות להיות השלכות על כדאיות העסקה.
למשרדנו יש את הניסיון, הידע והמשאבים הנדרשים בכדי לסייע לממש עסקאות בתחום זה, וזאת החל משלב המו”מ (עוד בטרם חתימת זיכרון דברים ו/או הסכם) ועד לסיום העסקה ורישום הזכויות על שם הקונה במרשם הרלוונטי.

מבין לקוחותינו

לקריאה נוספת בנושא מקרקעין, תכנון ובניה, התחדשות עירונית

הגנת “אמת בפרסום” לפי חוק לשון הרע

תחומי פעילותמיסיםעסקת מקרקעין למטרה מסחריתאדם פרסם לשון הרע בכוונה לפגוע בנפגע.הנפגע הגיש נגדו תביעה אזרחית בבית המשפט.הנפגע אף שוקל להגיש נגד המפרסם קובלנה פלילית.האם טענת הפוגע – “אמת בפרסום” או “אמת דיברתי” יכולה להיות לו הגנה טובה במשפט האזרחי והאזרחי?טענה...

האם פרסום לשון הרע מחייב תמיד בתשלום פיצויים?

תחומי פעילותמיסיםעסקת מקרקעין למטרה מסחריתאדם קיבל טיפולים רפואיים בתחום רפואת העיניים לצורך שיפור הראיה. במשך כחודש אחרי הטיפולים המשיך לחוש כאבים, פקד את המרפאה אך לא קיבל את הטיפול והיחס המגיע לו לשיטתו. מאוחר יותר פרסם בפייסבוק באריכות את קורות...

פיצויים לתלמידה על נזק שנגרם ביציאה מבית הספר

תחומי פעילותמיסיםעסקת מקרקעין למטרה מסחריתתלמידה בכתה ב’ בבית ספר בצפון הארץ נפצעה בראשה בעת יציאתה מהשער הראשי של בית הספר. ע”פ עובדות התביעה, לאחר צלצול הפעמון בתום יום הלימודים רצו התלמידים לכיוון שער יציאה קטן וצר, תלמיד אחד דחף את...
כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.