לשון הרע

לשון הרע היא ביטוי הקיים עוד מימי התורה שם נאמר “לא תלך רכיל בעמיך” (ויקרא, י”ט, ט”ז).
הגדרת לשון הרע קבועה בסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע לפיו לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם, לבזותו, לפגוע בעבודתו, או לפגוע בו בשל מאפיינים שאינם בשליטתו כמו דתו, גזעו, מינו, נטייתו המינית וכדומה.
סעיף 7 א’ לחוק איסור לשון הרע, הסמיך את בית המשפט לפסוק פיצויים עד לסך של 70,000 ₪, לתובעים בלשון הרע, במידה והנפגע מהוצאת דיבה מוכיח כי הייתה כוונה לפגוע בשמו הטוב ניתן לתבוע פיצוי עד 140,000 ש”ח ללא הוכחת נזק!
אדם שנפגע ממסר שהופנה כלפיו, אשר נכתב בפייסבוק, שנאמר בשיחת רכילות בין חברים, או התפרסם בכל צורה אחרת, רשאי בתנאים מסוימים להגיש תביעה אזרחית נגד המפרסם בעילת הוצאת דיבה, ולדרוש ממנו לשלם פיצויים גם ללא הוכחת נזק. במקרים מסוימים ניתן להגיש תביעה נגד המפרסם במסגרת הליך פלילי אולם לשם כך יש להוכיח כי הפרסום נעשה מתוך כוונה לפגוע במתלונן, והפרסום הגיע לשני אנשים לפחות פרט לנפגע.
מילת המפתח בלשון הרע היא פרסום. חוק לשון הרע חל אך ורק על אמירות פומביות. האמירה אינה חייבת להיות בעל פה, אלא יכולה להיות בכתב, לרבות בצליל, ציור וכדומה. אלמנט הפרסום קבוע בסעיף 2 לחוק.
נתקלת בפרסום פוגעני שיש בו כדי לפגוע בשמך הטוב, בעסקך, בפרטיותך, לרבות הוצאת דיבה באינטרנט ומחוצה לה ו/או כל פגיעה בפרטיות, משרדנו יעניק לך ייצוג בתיקים העוסקים בדיני הוצאת לשון הרע והוצאת דיבה.
עורכי הדין במשרדינו הינם בעלי אוריינטציה לתחום המחשוב והאינטרנט, שולטים בחקיקה ובפסיקה בתחום הוצאת לשון הרע, הוצאת דיבה ופגיעה בפרטיות באינטרנט ומחוצה לו.

מבין לקוחותינו

לקריאה נוספת בנושא נזקי גוף, רכוש ולשון הרע

הגנת “אמת בפרסום” לפי חוק לשון הרע

תחומי פעילותמיסיםלשון הרעאדם פרסם לשון הרע בכוונה לפגוע בנפגע.הנפגע הגיש נגדו תביעה אזרחית בבית המשפט.הנפגע אף שוקל להגיש נגד המפרסם קובלנה פלילית.האם טענת הפוגע – “אמת בפרסום” או “אמת דיברתי” יכולה להיות לו הגנה טובה במשפט האזרחי והאזרחי?טענה הגנה “אמת...

האם פרסום לשון הרע מחייב תמיד בתשלום פיצויים?

תחומי פעילותמיסיםלשון הרעאדם קיבל טיפולים רפואיים בתחום רפואת העיניים לצורך שיפור הראיה. במשך כחודש אחרי הטיפולים המשיך לחוש כאבים, פקד את המרפאה אך לא קיבל את הטיפול והיחס המגיע לו לשיטתו. מאוחר יותר פרסם בפייסבוק באריכות את קורות הטיפול, תלונותיו...

פיצויים לתלמידה על נזק שנגרם ביציאה מבית הספר

תחומי פעילותמיסיםלשון הרעתלמידה בכתה ב’ בבית ספר בצפון הארץ נפצעה בראשה בעת יציאתה מהשער הראשי של בית הספר. ע”פ עובדות התביעה, לאחר צלצול הפעמון בתום יום הלימודים רצו התלמידים לכיוון שער יציאה קטן וצר, תלמיד אחד דחף את התובעת תוך...
כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.