גבייה ואכיפה כללי

החוקים, התקנות ופסקי הדין שעוסקים בגבייה מאפשרים לגורם שחייבים לו כסף (הזוכה) להפעיל סנקציות כנגד הגורם שחייב את הכסף (החייב). דוגמאות לסנקציות הן: עיקולי בנקים וקופות גמל, עיקול משכורת, עיקול רכב ומכירתו, עיקול מקרקעין ומכירתם, הגבלות על שימוש בכרטיס אשראי, הגבלה על חידוש דרכון, הגבלה על חידוש רישיון נהיגה, צו איסור יציאה מהארץ.

מטרת הסנקציות לגרום לחייב לפנות לזוכה על מנת להסדיר/לפרוע את החוב כנגד הסרת הסנקציות. הביטוי אכיפת הגבייה משמעותו ביצוע פעולות אכיפה = סנקציות על מנת להביא לתוצאה של גביית החוב.

החוקים הראשיים שעוסקים בגבייה הם: (א) פקודת המסים [גבייה] (ב) חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז – 1967 והתקנות שהותקנו מכוחו.

פקודת המסים הוא הכלי המרכזי לגביית חובות על ידי רשויות המדינה כגון רשויות המס ורשויות מקומיות. המאפיין המרכזי של השימוש בכלי זה הוא שהרשות מפעילה את הסנקציות, במרבית המקרים, באופן עצמאי וללא פיקוח של רשות שיפוטית כלשהיא. נקיטת ההליכים היא פרי יוזמה עצמית של הרשות המבצעת ורמת התוצאות מותנית במידת הארגון ו/או המאמץ ו/או הנחישות ו/או היצירתיות של האמונים על האכיפה.

חוק ההוצל”פ הוא כלי בו רשאים לעשות שימוש עסקים, פרטיים ורשויות. חוק ההוצל”פ מעניק מגוון רחב הרבה יותר של סנקציות מאשר פקודת המסים. ביצוע הפעולות לפי חוק ההוצל”פ נעשה תחת פיקוח קפדני של לשכות ההוצאה לפועל ו/או רשמי ההוצאה לפועל מנגנון אשר מקטין את הסיכוי כי יינקטו הליכים כנגד צדדים שאינם חייבים מצד אחד ומצד שני נותן לחייבים במה לעמוד על זכויותיהם. חוק ההוצל”פ יצר מערכת רבת עוצמה אשר מסוגלת ליצר סנקציות רציניות כנגד חייבים אלא שהפעלת המערכת מותנית בכך שהמפעיל פועל בנחישות ו/או התמדה ו/או יצירתיות ו/או יודע את הוראות החוק, הכול במטרה להגיע לתוצאה של גבייה.

בתחום הגבייה נהוג לעשות שימוש בביטויים גבייה מנהלית וגבייה משפטית. בביטוי גבייה משפטית הכוונה להליכי הגבייה המבוצעים מכוח חוק ההוצל”פ. בביטוי גבייה מנהלית הכוונה להליכי הגבייה המבוצעים מכוח פקודת העיריות ופקודת המסים.

למשרדנו ניסיון רב בשנים בניהול הליכי אכיפת הגבייה עבור מוסדות, עסקים ופרטיים תוך שימוש בכלים אותם מעמידים הן פקודת המסים, הן חוק ההוצל”פ, תוך שימוש בגורמי עזר כגון חוקרים, מאתרים, מוסרים וקבלני ביצוע.

מבין לקוחותינו

לקריאה נוספת בנושא גביית חובות

הגנת “אמת בפרסום” לפי חוק לשון הרע

תחומי פעילותמיסיםגבייה ואכיפה כלליאדם פרסם לשון הרע בכוונה לפגוע בנפגע.הנפגע הגיש נגדו תביעה אזרחית בבית המשפט.הנפגע אף שוקל להגיש נגד המפרסם קובלנה פלילית.האם טענת הפוגע – “אמת בפרסום” או “אמת דיברתי” יכולה להיות לו הגנה טובה במשפט האזרחי והאזרחי?טענה הגנה...

האם פרסום לשון הרע מחייב תמיד בתשלום פיצויים?

תחומי פעילותמיסיםגבייה ואכיפה כלליאדם קיבל טיפולים רפואיים בתחום רפואת העיניים לצורך שיפור הראיה. במשך כחודש אחרי הטיפולים המשיך לחוש כאבים, פקד את המרפאה אך לא קיבל את הטיפול והיחס המגיע לו לשיטתו. מאוחר יותר פרסם בפייסבוק באריכות את קורות הטיפול,...

פיצויים לתלמידה על נזק שנגרם ביציאה מבית הספר

תחומי פעילותמיסיםגבייה ואכיפה כלליתלמידה בכתה ב’ בבית ספר בצפון הארץ נפצעה בראשה בעת יציאתה מהשער הראשי של בית הספר. ע”פ עובדות התביעה, לאחר צלצול הפעמון בתום יום הלימודים רצו התלמידים לכיוון שער יציאה קטן וצר, תלמיד אחד דחף את התובעת...
כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.