עסקת מקרקעין בדירת מגורים

עסקת מכר/רכישה של דירה למגורים היא עסקה במקרקעין המחייבת את עורך הדין, האמון על הטיפול בעסקה בהיבט המשפטי, להכרות יסודית עם החוקים הרלוונטיים.
שלבי הביצוע של עסקה לרכישת דירת מגורים כוללים: (א) בדיקת נאותות לגבי בעלי המקרקעין, זכויות הבעלים במקרקעין וכן מצבם המשפטי של המקרקעין עצמם (ב) בדיקת היבטי המס של העסקה (ג) עריכת הסכם מכר אשר מגן על האינטרסים של הלקוח (ד) מעקב אחר ביצוע הסכם המכר לרבות ייעוץ והכוונה לאופן ביצוע הפעולות על פיו (ה) רישום הזכויות במקרקעין על שם הקונה.
ביצועם הלכה למעשה של כל השלבים המפורטים לעיל מחייבים את עורך הדין העוסק במלאכה להיכרות עם חוקים רבים כגון חוק המקרקעין, חוק מיסוי מקרקעין, חוק התכנון והבנייה, חוק מכר (דירות), חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), חוק החוזים, חוק החוזים (תרופות) וחוקים נוספים החלים על העסקה.
ראוי להדגיש כי בשנים האחרונות חלה מהפכה של ממש בתחום מיסוי עסקאות בדירות מגורים. שינויי החקיקה כוללים ביטול הפטור ממס שבח על מכירת דירה אחת ל- 4 שנים, ביטול הפטור ממס שבח לתושבי חוץ, ביטול מדרגת המס המוטבת לתושבי חוץ במס רכישה ועוד.
יודגש כי בעסקה בה דירת מגורים מחליפה ידיים הביטי דיני המס השונים חלים על המוכר ועל הקונה גם יחד. כך ש- 2 הצדדים לעסקה נדרשים לייעוץ מקצועי שמטרתו תיאום ציפיות של כל צד עם מטרותיו בעסקה וכן בין הצדדים עצמם.
למשרדנו יש את הניסיון, הידע והמשאבים הנדרשים בכדי לסייע במימוש העסקאות בתחום וזאת החל משלב המו”מ (עוד בטרם חתימת זכרון דברים ו/או הסכם) ועד לסיום העסקה ורישום הזכויות על שם הקונה במרשם הרלוונטי.

מבין לקוחותינו

לקריאה נוספת בנושא מקרקעין, תכנון ובניה, התחדשות עירונית

הגנת “אמת בפרסום” לפי חוק לשון הרע

תחומי פעילותמיסיםעסקת מקרקעין בדירת מגוריםאדם פרסם לשון הרע בכוונה לפגוע בנפגע.הנפגע הגיש נגדו תביעה אזרחית בבית המשפט.הנפגע אף שוקל להגיש נגד המפרסם קובלנה פלילית.האם טענת הפוגע – “אמת בפרסום” או “אמת דיברתי” יכולה להיות לו הגנה טובה במשפט האזרחי והאזרחי?טענה...

האם פרסום לשון הרע מחייב תמיד בתשלום פיצויים?

תחומי פעילותמיסיםעסקת מקרקעין בדירת מגוריםאדם קיבל טיפולים רפואיים בתחום רפואת העיניים לצורך שיפור הראיה. במשך כחודש אחרי הטיפולים המשיך לחוש כאבים, פקד את המרפאה אך לא קיבל את הטיפול והיחס המגיע לו לשיטתו. מאוחר יותר פרסם בפייסבוק באריכות את קורות...

פיצויים לתלמידה על נזק שנגרם ביציאה מבית הספר

תחומי פעילותמיסיםעסקת מקרקעין בדירת מגוריםתלמידה בכתה ב’ בבית ספר בצפון הארץ נפצעה בראשה בעת יציאתה מהשער הראשי של בית הספר. ע”פ עובדות התביעה, לאחר צלצול הפעמון בתום יום הלימודים רצו התלמידים לכיוון שער יציאה קטן וצר, תלמיד אחד דחף את...
כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.