תובענות על סכום קצוב

עד לתיקון 24 לחוק ההוצאה לפועל התשכ”ז – 1967, גביית חובות על בסיס חוזה חתום ו/או ראיה אחרת בכתב, בכל סכום, היו מחייבים את הזוכה (בעל החוב) לבצע מהלך דו שלבי. ראשית הזוכה היה נדרש להגיש תביעה לבית המשפט, לנהל הליך ולקבל פסק דין. בשלב השני, לאחר קבלת פסק הדין הזוכה היה נדרש לפתוח תיק בהוצאה לפועל ולנקוט הליכי אכיפה על מנת לגבות את החוב.
החל מ- 01/04/2007 חוב המבוסס על חוזה או התחייבות מפורשת שיש עליה ראיה בכתב, החתומה על ידי החייב, ניתן לגבייה בדרך של פתיחת תיק ישירות בהוצאה לפועל. הליך הגבייה קוצר לשלב אחד במקום שני שלבים.
כמובן שלחייב עומדת הזכות להגיש התנגדות להוצאה לפועל, אלא שהליך ההתנגדות אינו חדש וקיים גם בפתיחת תיקים בהוצאה לפועל לגביית שטרות/שיקים, כך גם בהליך החדש של תובענה לסכום קצוב.
החוק מגביל את גובה הסכום לגביו ניתן לפתוח את התיק בהוצאה לפועל. נכון לשנת 2017 הסכום עומד על 75,000 ₪.
למשרדנו ניסיון רב בשנים בהגשה וניהול של אלפי תובענות על סכום קצוב, טיפול וייצוג בהתנגדויות, טיפול בהחלטות של לשכות ההוצאה לפועל וכמובן ניהול הליכי אכיפה אקטיביים לגביית חובות אשר החלו את דרכם כתובענה לסכום קצוב.

מבין לקוחותינו

לקריאה נוספת בנושא מקרקעין

הגנת “אמת בפרסום” לפי חוק לשון הרע

תחומי פעילותמיסיםתובענות על סכום קצובאדם פרסם לשון הרע בכוונה לפגוע בנפגע.הנפגע הגיש נגדו תביעה אזרחית בבית המשפט.הנפגע אף שוקל להגיש נגד המפרסם קובלנה פלילית.האם טענת הפוגע – “אמת בפרסום” או “אמת דיברתי” יכולה להיות לו הגנה טובה במשפט האזרחי והאזרחי?טענה...

האם פרסום לשון הרע מחייב תמיד בתשלום פיצויים?

תחומי פעילותמיסיםתובענות על סכום קצובאדם קיבל טיפולים רפואיים בתחום רפואת העיניים לצורך שיפור הראיה. במשך כחודש אחרי הטיפולים המשיך לחוש כאבים, פקד את המרפאה אך לא קיבל את הטיפול והיחס המגיע לו לשיטתו. מאוחר יותר פרסם בפייסבוק באריכות את קורות...

פיצויים לתלמידה על נזק שנגרם ביציאה מבית הספר

תחומי פעילותמיסיםתובענות על סכום קצובתלמידה בכתה ב’ בבית ספר בצפון הארץ נפצעה בראשה בעת יציאתה מהשער הראשי של בית הספר. ע”פ עובדות התביעה, לאחר צלצול הפעמון בתום יום הלימודים רצו התלמידים לכיוון שער יציאה קטן וצר, תלמיד אחד דחף את...
כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.