גבייה עבור רשויות מקומיות

רשות מקומית כגון עירייה או מועצה מקומית (רשות מקומית) רשאית לגבות את חובותיה תוך שימוש בחוקים הבאים: (א) פקודת העיריות (נוסח חדש)  (ב) פקודת המסים (גביה) (ג) חוק ההוצל”פ.

בפקודת העיריות: סימן א’, שכותרתו תפיסה ועיקול, לפרק חמישה עשר, שכותרתו גביית ארנונה, כולל סעיפים חוק המעניקים סמכות לגובה הארנונה לעקל ולתפוס מיטלטלין, לעקל מקרקעין וכן לבצע עיקולים אצל צד ג’ כולל בנקים, דמי שכירות ושכר עבודה.

בפקודת המסים (גביה): ביום 24/02/2000 חוקקה אכרזת המסים (גביה)(ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)(הוראת שעה), תש”ס – 2000 אשר החילה את הוראות פקודת המסים על גביית ארנונה.

לפיכך רשות מקומית רשאית לבצע את הליכי הגבייה המנהלית/העצמית שלה הן באמצעות פקודת העיריות והן באמצעות פקודת המסים.

בנוסף לכך, סעיף 317 לפקודת העיריות קובע כי רשות מקומית יכולה לגבות את חובות הארנונה המגיעים לה כתביעה משפטית אזרחית. המשמעות היא שניתן לעשות שימוש בחוק ההוצאה לפועל על מנת לבצע הליכי אכיפת גבייה של חובות ארנונה ותשלומי חובה נוספים במסגרת של תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל, בתביעה על סכום שעד 75,000 ₪ וכן כתביעה בבית משפט על סכום שמעל ל- 75,000 ₪.

למשרדנו ניסיון מעשי רב שנים בניהול וביצוע הליכי אכיפת גבייה עבור רשויות מקומיות תוך יישום הוראות החוק בכל מישורי הגבייה הקיימים. משרדנו מתמחה בהפעלה מותאמת של הוראות החוק, לכל מקרה חוב באופן ספציפי, המביא בסופו של דבר להשאת תוצאות הגבייה.

מבין לקוחותינו

לקריאה נוספת בנושא גבייה

האם מותר לבטל שיקים בגלל הפרת חוזה?

תחומי פעילותמיסיםגביה עבור רשויות מקומיותלאחרונה נקבע בביהמ”ש בקריות, במסגרת בקשה לביצוע שני שיקים שלא כובדו בסכום כולל 3,100 ₪ אשר הוגשו ע”י הגננת כנגד אם לילד, כי הגננת הפרה את ההסכם בין הצדדים באופן יסודי . שני השיקים שנחתמו ע”י...

קיזוז חובות – מתי מותר?

תחומי פעילותמיסיםגביה עבור רשויות מקומיותמכוח חוק החוזים (חלק כללי) התשל”ג – 1973 ניתן לבצע קיזוז חיובים (חובות). סעיף 53 קובע את הכללים לביצוע קיזוזים. סעיף 61 קובע כי הוראות חוק החוזים יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון. המשמעות...

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אושר לקריאה שנייה ושלישית

ביום 06.02.2018 אישרה ועדת חוקה, חוקה ומשפט את הצעת החוק. דיני חדלות הפירעון מעוגנים, נכון להיום, בשלושה חוקים: . פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות וחוק ההוצאה לפועל.  החוק החדש נועד לקדם, בין היתר, את המטרות הבאות: א. שיפור מעמדם של...

האם כישלון תמורה בין צדדים קרובים לשטר פוגע בזכותו של צד ג’ על פי שטר?

פקודת השטרות [נוסח חדש] מעניק הגנה רחבה במיוחד למי שעומד בהגדרה אוחז כשורה, כך שטענות כישלון תמורה (לא סיפקת לי את המוצר) בין מושך השטר (מי שהכין את השיק) לבין הנפרע (מי שהשיק ערוך לפקודתו) לא פוגמת בזכות של אוחז...

האם נפרע יכול להיות אוחז כשורה?

בית המשפט העליון בע"א 1886/97 נתן תשובה חיובית לשאלה. מקרה: מרדכי חתם על שיק, מסר אותו להמן מבלי למלא את שם הנפרע. המן רשם בשיק את השם אסתר ומסר לה את השיק כנגד סחורה שקיבל ממנה. אסתר הציגה את השיק...

התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש....
כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.