כינוס נכסים

כינוס נכסים הוא הליך משפטי במסגרתו ממנה בית המשפט ו/או רשם ההוצאה לפועל בעל תפקיד, בדרך כלל עורך דין, לצורך ביצוע פעולות כינוס נכסים על פי דין. הגורם הממונה נושא בתפקיד כונס נכסים.
כונסי נכסים ממונים בהוצאה לפועל למטרות כגון מימוש/מכירה של רכוש, כגון מקרקעין, מיטלטלין ו/או מניות.
בעל התפקיד מחויב בדיווח קפדני לטריבונל שמינה אותו ויחד עם זאת מחויב לנקוט בהליכים אקטיביים לצורך ביצוע תפקידו כגון שמירה על הנכס, ניהולו ומימושו באופן שיעשיר עד כמה שאפשר את קופת הכינוס – מהלך שיביא לפירעון מקסימלי של החובות לנושים בעלי החוב.
ראש המשרד, עו”ד דוד קנטור, מונה פעמים רבות לתפקיד כונס נכסים מטעם רשויות מקומיות וממשלתיות וכן מטעם לקוחות עסקיים ופרטיים. מכאן ניסיונו הרב של משרדנו בהליכי כינוס נכסים, החל משלב הגשת הבקשה למימוש השעבוד, דרך קיום התמחרות למכירת הנכס המשועבד וכלה ברישום הזכויות בנכס נשוא הכינוס על שם הרוכש והעברת כספי התמורה שנגבו לזוכה.

מבין לקוחותינו

לקריאה נוספת בנושא גביית חובות

הגנת “אמת בפרסום” לפי חוק לשון הרע

תחומי פעילותמיסיםכינוס נכסיםאדם פרסם לשון הרע בכוונה לפגוע בנפגע.הנפגע הגיש נגדו תביעה אזרחית בבית המשפט.הנפגע אף שוקל להגיש נגד המפרסם קובלנה פלילית.האם טענת הפוגע – “אמת בפרסום” או “אמת דיברתי” יכולה להיות לו הגנה טובה במשפט האזרחי והאזרחי?טענה הגנה “אמת...

האם פרסום לשון הרע מחייב תמיד בתשלום פיצויים?

תחומי פעילותמיסיםכינוס נכסיםאדם קיבל טיפולים רפואיים בתחום רפואת העיניים לצורך שיפור הראיה. במשך כחודש אחרי הטיפולים המשיך לחוש כאבים, פקד את המרפאה אך לא קיבל את הטיפול והיחס המגיע לו לשיטתו. מאוחר יותר פרסם בפייסבוק באריכות את קורות הטיפול, תלונותיו...

פיצויים לתלמידה על נזק שנגרם ביציאה מבית הספר

תחומי פעילותמיסיםכינוס נכסיםתלמידה בכתה ב’ בבית ספר בצפון הארץ נפצעה בראשה בעת יציאתה מהשער הראשי של בית הספר. ע”פ עובדות התביעה, לאחר צלצול הפעמון בתום יום הלימודים רצו התלמידים לכיוון שער יציאה קטן וצר, תלמיד אחד דחף את התובעת תוך...
כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.