תביעות פינוי וסילוק יד

משרדנו מייצג בבתי המשפט ובלשכות ההוצאה לפועל, עיריות, מועצות מקומיות, רשויות ממשלתיות וכן תאגידים ואנשים פרטיים, המבקשים לעשות שימוש בסמכות החוקית הנתונה להם כבעלים של מקרקעין כנגד פולש, משיג גבול, שוכר סורר וכיו”ב וזאת בכדי לקבל לחזקתם בחזרה את הנכס שבבעלותם באופן המהיר ביותר.
במצב החוקי ששורר כיום, בפני בעלים של מקרקעין שנתפסה בהם חזקה באופן בלתי חוקי, עומדות מספר דרכים חוקיות ועל הבעלים יהיה לבחור את הדרך הראויה בהתאם לנסיבות העניין.
ההליך החוקי הנפוץ ביותר בו נעשה שימוש למכביר בשנים האחרונות, הינו הגשת תביעה “לפינוי מושכר”, כשכתב תביעה בדרך זו מוגש כנגד שוכר שהפר את תנאי הסכם השכירות שבין הצדדים, בדרך כלל, עת חדל מלשלם את דמי השכירות שנקבעו בין הצדדים.
היתרון המשמעותי בהגשת תביעה מהסוג הנ”ל של “פינוי מושכר” הינו משך הזמנים הקצר (יחסית) בין מועד הגשת התביעה כנגד השוכר הסורר ועד לסיום התיק וקבלת צו לפינויו של הנכס והשבתו אל בעליו.
חשוב לציין כי אף לאחר קבלת צו משפטי של פינוי הנכס, יתכן כי הנכס לא יפונה ויידרשו הליכי הוצאה לפועל בלשכות ההוצאה לפועל. על מנת להוציא את פינוי המושכר אל הפועל, יש לפעול במהירות ובמקצועיות בהתאם לסדרי הדין בהוצאה לפועל, לרבות הוצאת צו פינוי, ביצוע תיאומים מול קבלן מורשה וכן קבלת אישור ממשטרת ישראל על מנת שתסייע בפינוי המושכר.
למשרדנו ניסיון מוכח הן בייצוג במסגרת הליכי הפינוי המתנהלים בבית המשפט והן בייצוג הזוכים בלשכות ההוצאה לפועל תוך השגת התוצאה המיוחלת של השבת הנכס אל בעליו באופן החוקי והמהיר ביותר.

מבין לקוחותינו

לקריאה נוספת בנושא מקרקעין, תכנון ובניה, התחדשות עירונית

הגנת “אמת בפרסום” לפי חוק לשון הרע

תחומי פעילותמיסיםתביעות פינוי וסילוק ידאדם פרסם לשון הרע בכוונה לפגוע בנפגע.הנפגע הגיש נגדו תביעה אזרחית בבית המשפט.הנפגע אף שוקל להגיש נגד המפרסם קובלנה פלילית.האם טענת הפוגע – “אמת בפרסום” או “אמת דיברתי” יכולה להיות לו הגנה טובה במשפט האזרחי והאזרחי?טענה...

האם פרסום לשון הרע מחייב תמיד בתשלום פיצויים?

תחומי פעילותמיסיםתביעות פינוי וסילוק ידאדם קיבל טיפולים רפואיים בתחום רפואת העיניים לצורך שיפור הראיה. במשך כחודש אחרי הטיפולים המשיך לחוש כאבים, פקד את המרפאה אך לא קיבל את הטיפול והיחס המגיע לו לשיטתו. מאוחר יותר פרסם בפייסבוק באריכות את קורות...

פיצויים לתלמידה על נזק שנגרם ביציאה מבית הספר

תחומי פעילותמיסיםתביעות פינוי וסילוק ידתלמידה בכתה ב’ בבית ספר בצפון הארץ נפצעה בראשה בעת יציאתה מהשער הראשי של בית הספר. ע”פ עובדות התביעה, לאחר צלצול הפעמון בתום יום הלימודים רצו התלמידים לכיוון שער יציאה קטן וצר, תלמיד אחד דחף את...
כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.