מס ערך מוסף

מס ערף מוסף (מע”מ) הינו מס המוטל על עסקה בישראל, על יבוא טובין, ועל מתן שירותים, בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו.

המס מוטל גם על עסקת אקראי שעשה אדם כל שהוא, אף אם אינו רשום כעוסק, ובתנאי שיש לעסקה אופי מסחרי ובמסגרתה נמכרו טובין או ניתן שירות או שנמכרו מקרקעין והקונה הוא עוסק. יצוין כי במקביל מוטל מע”מ על יבוא טובין בידי כל אדם.

משרדנו מתמחה בתחום המע”מ וממשקיו עם דיני מס אחרים. מעניק ייעוץ וליווי משפטי ליחידים, לתאגידים ולשותפויות בכל הנוגע לחבות במע”מ, החלת מע”מ בשיעור אפס, וייצוג בפני רשויות המע”מ וערכאות משפטיות.

מבין לקוחותינו

לקריאה נוספת בנושא מיסים והלבנת הון

הגנת “אמת בפרסום” לפי חוק לשון הרע

תחומי פעילותמיסיםמס ערך מוסףאדם פרסם לשון הרע בכוונה לפגוע בנפגע.הנפגע הגיש נגדו תביעה אזרחית בבית המשפט.הנפגע אף שוקל להגיש נגד המפרסם קובלנה פלילית.האם טענת הפוגע – “אמת בפרסום” או “אמת דיברתי” יכולה להיות לו הגנה טובה במשפט האזרחי והאזרחי?טענה הגנה...

האם פרסום לשון הרע מחייב תמיד בתשלום פיצויים?

תחומי פעילותמיסיםמס ערך מוסףאדם קיבל טיפולים רפואיים בתחום רפואת העיניים לצורך שיפור הראיה. במשך כחודש אחרי הטיפולים המשיך לחוש כאבים, פקד את המרפאה אך לא קיבל את הטיפול והיחס המגיע לו לשיטתו. מאוחר יותר פרסם בפייסבוק באריכות את קורות הטיפול,...

פיצויים לתלמידה על נזק שנגרם ביציאה מבית הספר

תחומי פעילותמיסיםמס ערך מוסףתלמידה בכתה ב’ בבית ספר בצפון הארץ נפצעה בראשה בעת יציאתה מהשער הראשי של בית הספר. ע”פ עובדות התביעה, לאחר צלצול הפעמון בתום יום הלימודים רצו התלמידים לכיוון שער יציאה קטן וצר, תלמיד אחד דחף את התובעת...
כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.